UPM-Biofore-Lehti-1-2019

TEKSTI Saara Töyssy   KUVAT Janne Lehtinen; Haastateltava

Uusiutuvat, biopohjaiset muovit tarjoavat muovin tutut ominaisuudet mutta pienemmän hiilijalanjäljen.

UUSIUTUVA MUOVI on ilmastokestävä ratkaisu kasvavaan muovitarpeeseen

M uovin käytön arvioidaan kaksin- kertaistuvan seuraavan 20 vuoden aikana. Kysyntää lisäävät erityi- sesti väestönkasvu sekä elintason nousu Kiinassa, Intiassa ja Afrikassa. Kehittyneillä markkinoilla muovin käyttö ei kasva. Se on vakiintunut noin 80 kiloon vuodessa henkilöä kohti. Määrästä noin neljännes on pakkauksia. Nopeasti kehitty- vissä maissa vastaava kokonaisluku on nyt 10–20 kiloa. Muoviteollisuus ry:n toimitusjohtaja Vesa Kärhän mukaan tärkeintä globaalin muoviongelman ratkaisussa on muovin kierrä­ tykseen liittyvän infrastruktuurin kuntoon saattaminen. Paljon on tekemistä myös jätehuollossa, asenteissa ja jo olemassa olevan lainsäädännön käytäntöön viemisessä.

12 | UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

Made with FlippingBook Annual report