UPM-Biofore-Lehti-1-2019

Biofores ight

TEKSTI Tytti Huttunen, Viestintäkoordinaattori, Talous ja nuoret TAT

KUVA Tytti Huttunen

UPM:n tulevaisuus löytyy tämän päivän kuudesluokkalaisista

Lähes päivittäin Lappeenrannassa ja Helsingin Viikissä ryhmä 12-vuotiaita pukee UPM:n vihreät työpaidat päälleen. Helsinkiläislasten paidoissa lukee “Mä oon tulevaisuus” ja lappeenrantalaisten paidoissa tietenkin “Mie oon tulevaisuus”. Tulevaisuuden rakentajia he kaikki ovatkin ja Yritysky­ lässä he saavat maistiaisen siitä, minkälaista olisi työskennellä oikeasti UPM:llä. Yrityskylä on koululaisten oma yhteiskunta, jossa jo 75 prosenttia Suomen kuudesluokkalaisista vierailee. Yrityskylä on oppimiskokonaisuus, joka huipentuu yhteen päivään oppimisympäristössä, pienoisyhteiskunnassa, jossa jokainen oppilas saa oman ammatin ja mielekkäitä työtehtäviä. Lisäksi oppilas toimii kuluttajana ja kansalaisena osana yhteiskuntaa. Jokainen Yrityskylä on uniikki, peilaten lähialueen elinkeinorakennetta. Pienoisyhteiskunta koostuu aidoista julkisista palveluista ja yrityksistä, jotka ovat mukana tukemassa kuudesluokka- laisten talous- ja työelämätaitoja. UPM on yksi Yrityskylän ensimmäisistä yhteistyökumppaneista. Aidot työtehtävät tuovat oppimiseen mielekkyyttä Biometsäteollisuus ei kuulu jokaisen aikuisen päivittäiseen sanavarastoon, puhumattakaan 12-vuo- tiaan koululaisen arjesta. Yrityskylässä kuudesluokkalaisten työtehtävät on kuitenkin pyritty simu­ loimaan mahdollisimman lähelle aitoja työtehtäviä UPM:llä. On hämmästyttävää, kuinka nopeasti lapset hyppäävät uuteen rooliinsa ja omaksuvat uusia, monimutkaisiakin asioita. Itse tekemällä ja kokeilemalla oppilaat maustavat työtehtäviään omalla persoonalla ja vahvuuksillaan. Tärkeintä Yrityskylässä onkin, että jokainen voi kokea onnistumisen kokemuksia. Yrityskylän koko yhteiskunta on rakennettu kuin palapeliksi, jossa jokaisella on tärkeä tehtävä. Näin kuudes- luokkalaiset ymmärtävät myös, että tiimityö ja hyvät vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä – niin arjessa kuin tulevaisuuden työelämässäkin. Yrityskylän UPM:ssä työskentelee liiketoimintajohtaja, tehdastyöntekijä, markkinointi- ja vies- tintäpäällikkö sekä tutkija. UPM tuo Yrityskylään ajankohtaista asiantuntijuutta suomalaisesta metsäteollisuudesta, ja kuudesluokkalaiset taas pääsevät tutustumaan metsän mahdollisuuksiin, sekä työnantajana, että teollisuutena. Yrityskylän pedagogiset asiantuntijat tuovat UPM:n tarjoa- man asiantuntijuuden kuudesluokkalaille mielekkääksi oppimiseksi. Jokaisella työtehtävällä Yrityskylässä onkin pedagoginen tavoite. Näin voidaan innovatiivisesti toteuttaa suomalaista opetussuunnitelmaa, johon kuuluu tänä päivänä olennaisesti myös työelämä- ja yrittäjyystaidot. Useampi kuudesluokkalainen kertoo, että päivä Yrityskylässä oli maailman paras koulupäivä. Päivä UPM:n työntekijänä on mieleenpainuva ja hauska kokemus, josta oppilaille jää käteen vähintäänkin myönteinen muisto työelämästä, onnistumisen kokemuksia ja tietoa tulevaisuuden vaihtoehdoista.

”MIE OON TULEVAISUUS”

KATSO VIDEO: UPM Yrityskylä learning environment

34 | UPM BIOFORE BEYOND FOSSILS

Made with FlippingBook Annual report