UPM-Biofore-Magazine-2-2014-FI

BIOFORE AJAA KEHITYSTÄ

Biofore-konseptiauto on kestävän autonvalmistuksen suunnannäyttäjä. Perinteisesti muovista valmistetut osat on suurelta osin korvattu UPM:n kehitty- neillä biomateriaaleilla, joissa erinomaiset ympäristö- ja käyttöominaisuudet yhdistyvät ainutlaatuisella tavalla. Metropolia Ammattikorkeakoulu on valjas- tanut nuo ominaisuudet käyttöön toteuttamalla uutta ajattelua ja muotoilua edustavan Biofore-konseptiauton – auton, joka ajaa kestävää muutosta! www.bioforeconceptcar.upm.com

UPM BioVerno on puupohjainen uusiutuva dieselpolttoaine, joka tuottaa jopa 80 % perinteisiä fossiilisia polttoaineita vähemmän kasvihuonekaasupäästöjä. upmbiofuels.com

UPM Grada on ainutlaatuinen lämpömuovailtava materiaali. upmgrada.com

UPM Raflatac -tarrat on valmisteltu viimeisimmän liimatekniikan avulla, eikä tuotantoprosessissa ole käytetty liuottimia. upmraflatac.com

UPM Formi on kierrätettävä biokomposiitti, joka on valmis- tettu sellukuidusta ja muovista. upmformi.com

Made with FlippingBook - Online magazine maker