UPM Vuosikertomus 2019

118

100

14

32

58

TALOUDELLISET TIEDOT 2019

TAPAMME TOIMIA

STRATEGIAMME

HALLINNOINTI

LIIKETOIMINTOMME

SISÄLLYS

STRATEGIAMME 16 UPM:N BIOFORE-STRATEGIA – BEYOND FOSSILS

HALLINNOINTI 102 MERKITTÄVIÄ PÄÄTÖKSIÄ

UPM MUUTTUVASSA MAAILMASSA

TAPAMME TOIMIA 60 VASTUULLISUUSTAVOITTEEMME Strategia ohjaa 2030-vastuullisuus­ tavoitteiden ja niihin linkitettyjen YK:n kestävän kehityksen tavoitteiden saavuttamista.

TALOUDELLISET TIEDOT 2019

LIIKETOIMINTOMME 34 BIOFORE COMPANY

120 HALLITUKSEN

4

TULEVAISUUDEN RATKAISUJA kestävään biotalouteen.

Hallitus teki useita tulevaisuuden kannalta merkittäviä päätöksiä.

Olemme biometsäteollisuuden edelläkävijä ja rakennamme kestävää ja kiinnostavaa tulevaisuutta.

TOIMINTAKERTOMUS

Luomme arvoa tarttumalla biotalouden tarjoamiin rajattomiin mahdollisuuksiin.

144 TILINPÄÄTÖS

6 TARVE VASTUULLISILLE VAIHTOEHDOILLE

110 PALKITSEMINEN

18 HUIPPUTULOKSET

210 TILINTARKASTUSKERTOMUS

62 LISÄARVOA

112 HALLITUS

36 LIIKETOIMINTA-ALUEET

Innovaatiomme luovat arvoa ja liiketoimintamahdollisuuksia biotaloudessa.

Jatkuva parantaminen, oikea liiketoimintamalli, tuloskulttuuri ja tehokas pääoman kohdentaminen.

SIDOSRYHMÄYHTEISTYÖSTÄ Aktiivista ja avointa vuoropuhelua sidosryhmien kanssa.

Kuuden liiketoiminta-alueen tulokset ja tavoitteet.

214 MUU TALOUDELLINEN TIETO

114 JOHTAJISTO

8 KESTÄVIÄ JA TURVALLISIA RATKAISUJA Vaihtoehtomme fossiilipohjaisille materiaaleille.

20 KASVUN KEIHÄÄNKÄRJET

52 UUSIA KESTÄVIÄ VAIHTOEHTOJA

68 OSAAMINEN LUO KASVUA Aiming Higher -kulttuurimme vaikuttaa kaikkeen toimintaan.

Olemme valinneet kolme painopiste­ aluetta, joilla haemme merkittävää kasvua tulevina vuosina.

Kehitämme puupohjaisia uusiutuvia biopolttoaineita, naftaa ja bio­ kemikaaleja.

10 VUOSI 2019 LYHYESTI Avainluvut ja tärkeimmät tapahtumat.

22 INNOVOINTIA KASVUUN Kehitämme puupohjaisesta

86 OLEMME SITOUTUNEET ILMASTOTEKOIHIN

biomassasta uusia innovatiivisia ja korkealaatuisia tuotteita.

Pyrimme osaltamme rajoittamaan ilmaston lämpenemisen 1,5 celsiusasteeseen.

12 TOIMITUSJOHTAJALTA

24 ARVOA VASTUULLISUUDESTA

Toimitusjohtajan katsaus vuoteen 2019.

102

88 KESTÄVÄ METSÄNHOITO

Kestävä kehitys tarjoaa ainoan vakaan perustan pitkän aikavälin arvonluonnille.

Hyvin hoidetut metsät sopeutuvat paremmin ilmastonmuutokseen.

28 RISKIT JA MAHDOLLISUUDET

38

30 LUOMME OMISTAJA-ARVOA Pyrimme tarjoamaan houkuttelevaa tuottoa osakkeenomistajille.

118

4

UPM ei julkaise erillistä ympäristö- ja yritysvastuuraporttia, vaan tiedot on yhdistetty tähän vuosikertomukseen. Vuosikertomuksen liiketoimintaosioon on koottu useita vuoden 2019 tärkeitä tapahtumia. Lisätietoja UPM:n vastuullisesta toiminnasta löytyy osoitteessa upm.fi/vastuullisuus.

66

18

2

3

UPM VUOSIKERTOMUS 2019

UPM VUOSIKERTOMUS 2019

Made with FlippingBook - Online magazine maker