UPM Vuosikertomus 2019

Kansi: UPM Finesse premium silk, 250 g/m 2 . Tilinpäätös: UPM Fine, 90 g/m 2 . Muut sivut: UPM Finesse silk, 135 g/m 2 . Painettu EU:n ympäristömerkin saaneille papereille, FI/028/003. Painotalo: Erweko Oy 2020/2

upm.fi

SISÄLLYS

Made with FlippingBook - Online magazine maker