UPM Vuosikertomus 2021

BEYOND FOSSILS

UPM

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

MATERIAALIEN MAAILMA Elintason noustessa ja väestön ikääntyessä kasvava, kaupungistunut keskiluokka kuluttaa enemmän ja pidempään. Samalla maailma on edelleen hyvin riippuvainen ilmastonmuutosta aiheuttavista fossiilisista raaka-aineista ja energianlähteistä. Kuluttajat, teollisuus ja lainsäätäjät etsivät ratkaisuja, jotka mahdollistavat vastuullisemman modernin elämäntavan. Ratkaisumme vastaavat näihin megatrendien aiheuttamiin haasteisiin nyt ja tulevaisuudessa.

NÄITÄ TARJOAMME

MAHDOLLISTAMME KESTÄVÄN ELÄMÄNTAVAN VASTAAMALLA KULUTTAJIEN PÄIVITTÄISIIN TARPEISIIN

INNOVOIMME TULEVAISUUTTA KORVAAMALLA FOSSIILISIA MATERIAALEJA JA POLTTOAINEITA

PAREMPAA RAKENTAMISTA VÄHÄHIILISESTI

SIIRRYMME KESTÄVÄÄN TALOUTEEN VÄHÄPÄÄSTÖISELLÄ ENERGIALLA

Asiakkaat ja kuluttajat tarvitsevat fossiilipohjaisille tuotteille vaihtoehtoja, jotka mahdollistavat vastuulli semmat valinnat. Ratkaisujemme avulla kuluttajat ja teollisuus voivat siirtyä uusiutuviin energianlähteisiin ja pienentää hiilijalanjälkeään. •Materiaaleja erilaisiin kuluttajatuotteisiin, kuten tekstiileihin, muovipulloihin, pakkauksiin, kosme tiikkaan ja lääketeollisuuden tuotteisiin •Fossiilipohjaisten muovien korvaaminen •Vähäpäästöinen liikenne

Terveytemme ja hyvinvointimme ovat riippuvaisia turvallisista hygieniatuotteista arkikäytössä ja tervey denhuollossa. Vastuullisesti tuotettuja pakkauksia ja luotettavaa tietoa tarvitaan joka päivä. •Kuituja hygienia- ja pehmopaperituotteisiin •Turvalliset elintarvikepakkaukset •Informaatioetiketöinti ja vastuulliset pakkaukset verkkokauppaan •Paperit viestintään •Yksilöllinen terveydenhoito

Parannamme elinympäristöjä tarjoamalla uusiu tuvia, terveellisiä ja luonnonkauniita rakennus materiaaleja. Hiilineutraalit prosessit ja uusiutuvat raaka-aineet maksimoivat vastuullisuuden. •Uusiutuvat rakennusmateriaalit •Hiiltä sitovat rakennukset •Kevyemmät ajoneuvot

Fossiilipohjaisen energian osuus maailman hiili dioksidipäästöistä on noin 64 %. Vähähiiliseen talouteen siirtyminen edellyttää, että energian lähteemme ovat fossiilivapaita mahdollisimman nopeasti. •Hiilidioksidivapaa sähkö •Uusiutuva energia •Luotettava ja säädettävä energiansaanti

10

11

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online