UPM Vuosikertomus 2021

Kansi1
Sisältö2 - 3
Beyond fossils4 - 5
Toimitusjohtajan katsaus6 - 7
Tämä on UPM8 - 9
Materiaalien maailma10 - 11
Kestävät valinnat12 - 13
Avainluvut14 - 15
Tapahtumia ja tunnustuksia16 - 17
Luomme omistaja-arvoa18 - 19
Strategia20 - 21
Biofore-strategia22 - 23
Kasvun keihäänkärjet24 - 25
Tulosten varmistaminen26 - 27
Innovaatioita tulevaisuuteen28 - 29
Arvoa vastuullisuudesta30 - 31
2030-vastuullisuustavoitteemme32 - 33
Riskit ja mahdollisuudet34 - 35
Liiketoiminnot36 - 37
UPM Fibres38 - 39
UPM Energy44 - 45
UPM Raflatac46 - 47
UPM Specialty Papers48 - 49
UPM Communication Papers50 - 51
UPM Plywood52 - 53
Muu toiminta54 - 55
UPM Biofuels54 - 55
UPM Biochemicals56 - 57
UPM Biomedicals58 - 59
UPM Biocomposites58 - 59
Näin toteutamme strategiaamme60 - 61
Vastuullinen tapamme toimia62 - 63
Luomme arvoa yhdessä64 - 65
Aktiivista sidosryhmätyötä64 - 65
Mahdollistamme henkilöstömme paremman suorituksen68 - 69
Kehitämme osallistavaa ja monimuotoista työympäristöä72 - 73
Vahvistamme turvallisuuskulttuuria74 - 75
Vastuullisen liiketoimintamme perusta76 - 77
Vaatimustenmukainen toiminta76 - 77
Arvonluonti tuottaa verotuloja80 - 81
Vastuullinen hankinta82 - 83
Kestävä metsänhoito84 - 85
Kestävä tuotteen elinkaari86 - 87
Toimintaa ympäristön hyväksi88 - 89
Biokiertotalous88 - 89
Energiatehokkuus ja ilmastopäästöt92 - 93
Vastuullinen veden käyttö96 - 97
Toimintamme vaikutukset yhteiskuntaan ja ympäristöön98 - 99
Hallinnointi100 - 101
Kasvun mahdollistaminen102 - 103
Palkitseminen108 - 109
Hallitus112 - 113
Johtajisto114 - 115
Riippumattoman varmentajan varmennusraportti UPM:n vastuullisuusraportoinnista116 - 117
Taloudelliset tiedot 2021118 - 119
Hallituksen toimintakertomus120 - 121
Tilinpäätös150 - 151
Tilintarkastuskertomus220 - 221
Muu taloudellinen tieto224 - 225
UPM maailmankartalla232 - 233
Yhteystiedot234 - 235

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online