UPM Vuosikertomus 2021

BEYOND FOSSILS

UPM

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

TÄMÄ ON UPM Metsäteollisuuden edelläkävijänä tarjoamme uusiutuvia tuotteita jokapäiväiseen käyttöön. Investoimme kestävään kasvuun ja innovoimme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevaisuutta. Vastuullisuus on kaiken toimintamme ytimessä.

LIIKETOIMINTOMME

MUU TOIMINTA UPM METSÄ

UPM FIBRES UPM Fibres muodostuu sellu- ja sahaliiketoiminnoista. UPM Pulp tarjoaa monipuolisen selluvalikoiman erilaisiin käyttökohteisiin, kuten pehmo- ja erikoispapereihin, graafisiin papereihin ja pakkauskartonkiin. UPM Timber tarjoaa sertifioitua sahatavaraa mm. rakentamiseen, huonekaluihin sekä pakkaus- ja puusepänteollisuuteen. UPM ENERGY UPM Energy tuottaa kustannuskilpailukykyistä, hiilidioksidivapaata sähköä. Tarjontaan kuuluu myös fyysisen sähkön kauppa, toiminta sähkön johdan naismarkkinoilla sekä sähkön teollisten kuluttajien ja tuottajien palvelut. UPM RAFLATAC UPM Raflatac tarjoaa tarramateriaaleja brändäämiseen ja myynninedis tämiseen sekä tuote- ja informaatioetiketöintiin mm. elintarvike-, juoma-, hygienia- ja lääketeollisuudessa sekä logistiikassa.

UPM SPECIALTY PAPERS UPM Specialty Papers tarjoaa tarra- ja pakkausmateriaaleja sekä toimis topapereita ja graafisia papereita etiketöintiin, pakkauksiin, kaupalliseen silikonointiin, toimistokäyttöön ja painatukseen.

UPM BIOMEDICALS UPM Biomedicals kehittää ja tarjoaa puupohjaisia biolääketieteen tuotteita haavanhoitoon, soluterapiaan, kudosviljelyyn ja 3D-solukasvatukseen. Laa dukkaiden tuotteiden pääraaka-aine on koivusta saatava nanoselluloosa.

UPM Metsä turvaa kilpailukykyisen puun ja metsäbiomassan saannin yhtiön liiketoiminnoille ja hoitaa yhtiön ja yksityisomistuksessa olevia metsiä Poh jois-Euroopassa. Lisäksi UPM tarjoaa myös puukauppa- ja metsäpalveluja metsänomistajille ja metsäsijoittajille. UPM BIOFUELS UPM Biofuels tuottaa kaikkiin dieselmoottoreihin soveltuvaa puupohjaista uusiutuvaa dieseliä sekä naftaa, jota voidaan käyttää bensiinin biokompo nenttina tai korvaamaan fossiilisia raaka-aineita petrokemianteollisuudessa. UPM BIOCHEMICALS UPM Biochemicals tarjoaa puupohjaisia biokemikaaleja korvaamaan fossiilipohjaisia raaka-aineita erilaisissa sovelluksissa kuten tekstiileissä, PET-pulloissa, pakkauksissa, kosmetiikassa, lääkkeissä, pesuaineissa, kumeissa ja hartseissa.

UPM COMMUNICATION PAPERS UPM Communication Papers tarjoaa laajan valikoiman graafisia papereita mainontaan, sanoma- ja aikakauslehtiin sekä koti- ja toimistokäyttöön.

UPM BIOCOMPOSITES UPM Biocomposites tarjoaa uusiutuvista kuiduista valmistettua, fossiili pohjaisia muoveja korvaavaa UPM Formi-komposiittimateriaalia sekä kierrätetyistä kuluttajien ja teollisuuden sivuvirroista valmistettuja UPM ProFi-komposiittiterassimateriaaleja.

UPM PLYWOOD UPM Plywood tarjoaa korkealaatuisia WISA ® -vaneri- ja viilutuotteita rakentamiseen, ajoneuvojen lattioihin, LNG-laivanrakentamiseen, parketin valmistukseen sekä muihin teollisuussovelluksiin.

54 tuotantolaitosta

11 400 asiakasta

Puupohjaisia raaka-aineita

UUSIUTUVIA JA KIERRÄTETTÄVIÄ TUOTTEITA:

LIIKETOIMINTA-ALUEET:

UPM FIBRES

PAKKAAMISEEN

VIESTINTÄÄN

UPM ENERGY

ETIKETÖINTIIN

HYGIENIA- JA PEHMOPAPEREIHIN

UPM RAFLATAC

KULJETUKSEEN

TEOLLISUUTEEN

UPM SPECIALTY PAPERS

200 miljoonaa loppukäyttäjää globaalisti

UPM COMMUNICATION PAPERS

17 000 työntekijää 46 maassa

SÄHKÖISTYMISEEN

BIOMUOVEIHIN

Vähähiilistä energiaa

UPM PLYWOOD

RAKENTAMISEEN​

BIOLÄÄKETIETEESEEN

UUDET LIIKETOIMINNOT

8

9

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online