UPM Vuosikertomus 2021

BEYOND FOSSILS

UPM

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

KESTÄVÄT VALINNAT Metsät ovat monien tuotteiden uusiutuva raaka-ainelähde päivittäistavaroista mullistaviin innovaatioihin ja fossiilipohjaisia materiaaleja korvaaviin vaihtoehtoihin. Kasvavat metsät ovat myös yksi planeettamme suurimmista hiilinieluista heti valtamerien jälkeen. Metsät ovat ratkaisevan tärkeitä luonnon monimuotoisuudelle, ja suojaavat vesistöjä. Ne tarjoavat monille elannon ja ovat hyvinvoinnin ja virkistyksen lähde. Metsät ovat tärkeämpiä kuin koskaan.

NÄIN VAIKUTAMME

MAHDOLLISTAMME KESTÄVÄT KULUTTAJAVALINNAT

HILLITSEMME ILMASTONMUUTOSTA

PARANNAMME LUONNON MONIMUOTOISUUTTA

EDISTÄMME BIOKIERTOTALOUTTA

Kuluttajat tekevät tärkeitä ostopäätöksiä, ja meidän tehtävämme on mahdollistaa vastuulliset valinnat. Vastuulliset vaihtoehdot ja luotettava viestintä mahdollistavat paremmat päätökset. Tarjoamme kestävän kehityksen mukaisia ratkaisuja ja luomme fossiilisista raaka-aineista riippumatonta tulevai suutta. •Uusiutuvat ja kierrätettävät materiaalit •Kestävä tuotekehitys •Vastuullinen tuotteen elinkaari •Ympäristömerkityt tuotteet

Olemme sitoutuneet YK:n 1,5 asteen ilmastotavoit teeseen ja tieteeseen perustuviin toimenpiteisiin. Olemme sitoutuneet saavuttamaan nettonolla päästöt vuoteen 2040 mennessä, 10 vuotta ennen Pariisin ilmastosopimusta. Metsänhoitomme on ilmastopositiivista kaikissa toimintamaissamme. •Metsämme sitovat hiilidioksidia kasvaessaan •Pyrimme vähentämään omia päästöjämme 65 % ja toimitusketjumme päästöjä 30 % vuoteen 2030 mennessä •Tuotteemme korvaavat fossiilipohjaisia tuotteita eri loppukäytöissä •Kehitämme ilmastopositiivisia tuotteita

Metsät ovat ratkaisevan tärkeitä luonnon monimuo toisuudelle. Haluamme varmistaa, että metsät ovat täynnä elämää ja kasvavat myös tulevia sukupolvia varten. Luonnon monimuotoisuuden turvaaminen auttaa metsiä kestämään ilmastonmuutoksen vaiku tuksia ja tukee siten myös liiketoimintaamme. •Globaali monimuotoisuusohjelma vuodesta 1998 •Tieteeseen perustuvat biodiversiteetti-indikaattorit •Tiukat kestävyyskriteerit omassa toiminnassa ja toimitusketjussa •Kestävästä metsänhoidosta hyvinvointia paikal lisyhteisöille

Edistämme kaikkien raaka-ainevirtojen tehokasta käyttöä ja vähennämme, käytämme uudelleen ja kierrätämme materiaaleja aina kun mahdollista. Poikkiteollisella yhteistyöllä saavutamme merkittä viä vaikutuksia. •Sivuvirroista, tähteistä ja kierrätetyistä materiaaleista valmistetut tuotteet •Kierrätettävyys kestävän tuotekehityksen keskiössä •Erilaisten resurssien tehokas käyttö •Johtava kierrättäjä paperin valmistuksessa

12

13

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online