UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

Hallituksen toimintakertomus Hallituksen toi intakerto us

118 146 215 219 226 229 120 151 221 225 232 234

Tilinpäätös Tilinpäätös

Tilintarkastuskertomus Muu taloudellinen tieto UPM on a world map Tilintarkastuskerto us​ uu taloudellinen tieto UP maailmankartalla

Contact us Yhteystiedot

VAIKUTAMME KESTÄVILLÄ VALINNOILLA PAIKALLISYHTEISÖISSÄ

Meillä on myönteisiä yhteiskunnallisia vaikutuksia aina toimitusketjumme tuottamasta merkittävästä arvonlisästä työntekijöidemme oikeudenmukaiseen palkitsemiseen ja hyviin työoloihin. Tarjoamme mielekkään työpaikan noin 17 000 työntekijälle 46 maassa. Olemme monella paikkakunnalla merkittävä työnantaja, veronmaksaja ja yhteistyökumppani. Edistämme monin tavoin paikallisyhteisöjen kehitystä tukemalla hyviä kohteita kuten lasten ja nuorten oppimista sekä tieteellistä tutkimusta.

Lue lisää myönteisistä vaikutuksistamme verkkosivuiltamme

118

119

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online