UPM Vuosikertomus 2021

HALLINNOINTI

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

KONSERNIN JOHTAJISTO

Toimitusjohtaja •Diplomi-insinööri

Lakiasiainjohtaja •OTK

UPM-Kymmene Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2004. UPM-Kymmene Oyj:n operatiivisista toiminnoista vastaava varatoimitusjohtaja ja toimitusjohtajan varamies 2001–2004. Useita eri johtotehtäviä UPM:n paperitoimialoilla 1987–2001. Metsäteollisuus ry:n hallituksen varapuheenjohtaja. Euroopan paperiteollisuusjärjestö CEPI:n (Confederation of European Paper Industries) ja East Office of Finnish Industries Oy:n hallitusten jäsen.

Lakiasiainjohtaja vuodesta 2005. Erilaisissa lakimiestehtävissä KONE Oyj:ssä 1997–2004. Erilaisia tehtäviä asianajotoimistoissa 1991–1996.

•S. 1960, Suomen kansalainen •Johtajiston jäsen vuodesta 2001, UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 1987 •UPM:n osakkeita 529 549

•S. 1962, Suomen kansalainen •Johtajiston jäsen vuodesta 2008, UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 2005 •UPM:n osakkeita 88 895

Kemijoki Oy:n hallintoneuvoston jäsen.

Jussi Pesonen

Juha Mäkelä

Talous- ja rahoitusjohtaja vuodesta 2010. Energia ja sellu -liiketoimintaryhmän johtaja 2008–2010. Kehitysjohtaja ja strategiajohtaja 2005–2008. Erilaisia johtotehtäviä Jaakko Pöyry Consultingissa Suomessa ja Pohjois-Amerikassa 1991–1998 ja 1999–2005. A.T. Kearneyn palveluksessa Suomessa 1998–1999 ja McKinsey & Companyn palveluksessa Ruotsissa 1988–1990. Pohjolan Voima Oy:n hallituksen puheenjohtaja. Kemijoki Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja. Teollisuuden Voima Oyj:n hallituksen jäsen. Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman hallintoneuvoston jäsen. UPM Biorefining -liiketoiminta-alueen johtaja 2019–2021, UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueen johtaja 2016–2019. UPM Paper ENA -liiketoiminta-alueen johtaja 2013–2016. Paperi-liiketoimintaryhmän toimitusketjusta vastaava johtaja 2008–2013. UPM-konsernin Pohjois-Amerikan paperiliiketoimintojen johtaja 2005–2008. Useita johtotehtäviä UPM Nordland Papierissa 1998–2005. Prosessi-insinööri International Paper Co:ssa 1996–1998.

UPM Fibres -liiketoiminta-alueen johtaja •Tekniikan tohtori •S. 1965, Saksan kansalainen •Johtajiston jäsen vuodesta 2013, UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 1998 •UPM:n osakkeita 113 036 •S. 1963, Suomen kansalainen •Johtajiston jäsen vuodesta 2008, UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 2005 •UPM:n osakkeita 195 624 Talous- ja rahoitusjohtaja, UPM Energy -liiketoiminta alueen johtaja •Diplomi-insinööri, MBA

UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja •Diplomi-insinööri •S. 1969, Italian kansalainen •Johtajiston jäsen lokakuusta 2021, UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 2017 •UPM:n osakkeita 4 675 UPM Specialty Papers -liiketoiminta-alueen johtaja •Diplomi-insinööri (tuotantotalous), eMBA •S. 1967, Suomen kansalainen •Johtajiston jäsen heinäkuusta 2019, UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 1995 •UPM:n osakkeita 7 790

Johtaja, UPM Specialty Papers, Eurooppa ja Pohjois-Amerikka 2018–2019. Johtaja, APAC-alueen myynti, Hieno- ja erikoispaperit, Kiina 2012–2017. Johtaja, Jatkojalosteet, Paperi-liiketoimintaryhmä 2011–2012. Aluemyyntijohtaja, Jatkojalosteet, APAC-alue, Hieno- ja erikoispaperit, Hongkong 2005– 2011. Tuotantopäällikkö, Hieno- ja erikoispaperit 2001–2005. Tekninen asiakaspalvelupäällikkö, Hieno- ja erikoispaperit 1995–2000. Analyytikko, Jaakko Pöyry Consulting 1993–1995.

Tapio Korpeinen

Jaakko Nikkilä

Johtaja, UPM:n tarraliiketoiminta, EMEIA-alue, 2017–2021. Useita liiketoiminnan johtotehtäviä Kimberly Clark -yhtiössä 1995–2017.

Johann Bunte Bauunternehmung GmbH & Co. KG:n hallintoneuvoston jäsen. Meyer Turku Oy:n neuvottelukunnan jäsen.

Bernd Eikens

Massimo Reynaudo

Sidosryhmäjohtaja •Filosofian maisteri

Henkilöstöjohtaja •KTM

Elcoteq Network Oyj:n henkilöstöjohtaja 2001–2004. Raisio Yhtymä Oyj:n henkilöstöjohtaja 2000–2001. Nokia Oyj:n Salon matkapuhelintehtaan henkilöstöpäällikkö 1995–2000. Henkilöstöhallinnon tehtäviä ABB:ssä 1990– 1994. Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen hallintoneuvoston jäsen. Suomalaisen kauppakamarin työ-, koulutus- ja osaamisvaliokunnan jäsen.

UPM-konsernin viestintäjohtaja 2004–2013. UPM:n viestintäjohtaja 2003. Viestinnän eri tehtäviä Finnpapissa ja UPM:n Painopaperit-toimialalla 1985–2002. Metsäteollisuus ry:n hallituksen jäsen. S-ryhmän vastuullisuuden Advisory Groupin jäsen. WWF Suomen hallintoneuvoston jäsen. Saksalais-suomalaisen kauppakamarin valtuuskunnan jäsen. Satalinnan Säätiön hallituksen jäsen. UPM-Kymmenen Kulttuurisäätiön hallituksen puheenjohtaja. Suomalaisen Työn Liiton valtuuston jäsen.

•S. 1960, Suomen kansalainen •Johtajiston jäsen vuodesta 2004, UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 1985 •UPM:n osakkeita 77 265

•S. 1964, Suomen kansalainen •Johtajiston jäsen vuodesta 2004, UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 2004 •UPM:n osakkeita 24 928

Pirkko Harrela

Riitta Savonlahti

UPM Raflatac -liiketoiminta alueen johtaja •Diplomi-insinööri, KTM, MBA •S. 1972, Suomen kansalainen •Johtajiston jäsen vuodesta 2016, UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 2014 •UPM:n osakkeita 46 201 UPM Plywood -liiketoiminta alueen johtaja •Insinööri •S. 1969, Suomen kansalainen •Johtajiston jäsen lokakuusta 2021, UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 1994 •UPM:n osakkeita 1 400

Teknologiajohtaja ja UPM Biorefining -liiketoimintayksikön johtaja •Diplomi-insinööri (FH) •S. 1965, Saksan kansalainen •Johtajiston jäsen vuodesta 2016, UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 2001 •UPM:n osakkeita 71 262

UPM Raflatacin EMEIA-alueesta vastaava johtaja 2014–2016. Globaalin toimitusketjun johtaja, Amer Sports 2012–2014. Konsernin kehitysjohtaja ja johtoryhmän jäsen, Amer Sports 2009–2014. Useita johtotehtäviä Stora Ensossa Suomessa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa 2004–2009. Liikkeenjohdon konsultti ja projektipäällikkö, McKinsey & Company 2002–2004. Business Operations Manager, Nokia Networks, Suomi ja Italia 1998–2001. Laskentaekonomi, Enso konserni 1997–1998.

UPM Communication Papers -liiketoiminta-alueen johtaja 2016–lokakuu 2021. Johtaja, Newspaper Publishing, UPM Paper ENA 2013–2016. Useita UPM:n paperiliiketoiminnan johtotehtäviä 2001–2013. Projektipäällikkö, investoinnit, Haindl Papier GmbH 1993–2001. Projekti-insinööri, Hoerbiger Automotive 1991–1992. Saksan sellu- ja paperiteollisuusjärjestön (VDP) hallituksen puheenjohtaja. Baijerin teollisuusyhdistyksen (vbw) hallituksen varapuheenjohtaja. Euroopan paperiteollisuusjärjestö CEPI:n (Confederation of European Paper Industries) ja Saksan teollisuusliiton (Bundesverband der Deutschen Industrie) hallitusten jäsen.

Vaisala Oyj:n hallituksen jäsen.

Antti Jääskeläinen

Winfried Schaur

Strategiajohtaja •Diplomi-insinööri

UPM Plywoodin tuotantojohtaja, tehtaat ja tukifunktiot 2013–2021. UPM Plywoodin tuotantojohtaja, kuusitehtaat ja tukifunktiot 2011–2013. UPM Plywoodin tehtaanjohtaja 2007–2011. Useita tuotannon päällikkötehtäviä UPM Plywoodissa 1994–2007.

Strategiajohtaja 2010–2013. Johtaja, yrityskaupat 2007–2010. Sijoituspäällikkö, Suomen Teollisuussijoitus Oy 2006–2007. M&A -neuvonantaja, JP Capital International Limited, Iso-Britannia 2000–2006. Liikkeenjohdon konsultti, Jaakko Pöyry Consulting Oy 1998–2000.

•S. 1971, Suomen kansalainen •Johtajiston jäsen vuodesta 2013, UPM-konsernin palveluksessa vuodesta 2007 •UPM:n osakkeita 56 972

Puutuoteteollisuus ry:n hallituksen jäsen. Järvi-Suomen Voima Oy:n hallituksen puheenjohtaja.

Steveco Oy:n hallituksen varapuheenjohtaja.

Mika Kekki

Kari Ståhlberg

114

115

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online