UPM Vuosikertomus 2021

STRATEGIA

UPM

BEYOND FOSSILS

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

STRATEGIA

Biofore-strategia

22 24 26 28 30 32 34

VAIKUTAMME KESTÄVILLÄ VALINNOILLA URUGUAYSSA

Kasvun keihäänkärjet Tulosten varmistaminen

Investointimme olivat vuonna 2021 lähes 1,5 mrd. euroa eli 15 % liike vaihdosta. Asiakkaat, sijoittajat ja kasvanut toimittajaverkosto hyötyvät strategisesta kasvuhankkeestamme Uruguayssa. Sellutehdas luo myös merkittäviä mahdollisuuksia lähialueiden asukkaille ja alueelliseen kehit tämiseen. Pysyvät työpaikat lisäävät palkkatuloja, verotuloja ja paikallis yhteisöjen elinvoimaisuutta.

Innovaatioita tulevaisuuteen​

Arvoa vastuullisuudesta

2030-vastuullisuustavoitteemme

Riskit ja mahdollisuudet

Lue lisää myönteisistä vaikutuksistamme verkkosivuiltamme

20

21

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online