UPM Vuosikertomus 2021

BEYOND FOSSILS

UPM

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

PITKÄN AIKAVÄLIN ARVONLUONTIA

Huipputulokset mahdollistavat investoinnit kasvuun, innovaatioihin ja vastuullisuuteen Pyrimme parantamaan tulostamme jatkuvasti. Hyödynnämme kaupallisia strategioita, tiukkaa kustannusten hallintaa sekä materiaali- ja energiatehokkuutta. Pääoma kohdennetaan ja tehtaita käytetään tehokkaasti. Hyödynnämme ketterän toimintamallimme tarjoamat mahdollisuudet ja konsernisynergiat. Arvoa lisäävät kasvuhankkeet Kuluttajamegatrendit vauhdittavat useimpien tuotteidemme kysynnän kasvua. Kasvua kiihdyttää nopeasti lisääntyvä tarve löytää kestäviä vaihtoehtoja fossiilipohjaisille materiaaleille ja energialle. Kasvatamme liiketoimintoja, joiden pitkän aikavälin kysyntänäkymät ovat vahvat ja joissa meillä on selkeä kilpailuetu. Näin voimme tarjota houkuttelevaa sijoitetun pääoman tuottoa. Vastuullisuus on hyvää liiketoimintaa Kestävä kehitys on tärkeä kasvun ja kilpailukyvyn ajuri. Tartumme mahdollisuuksiin, joita kuluttajien vastuullisten valintojen lisääntyminen ja tiukkeneva sääntely esimerkiksi ilmastonmuutoksen hillitsemisessä ja muovihaasteeseen vastaamisessa asettavat. Vastuullinen toiminta koko arvoketjussa auttaa vähentämään riskejä. Innovaatioita fossiilisista raaka-aineista riippumattomaan tulevaisuuteen Innovoimme uutta kasvuliiketoimintaa, jossa meillä on ainutlaatuinen kilpailuasema esimerkiksi biokemikaaleissa, biopolttoaineissa, biolääketieteessä ja erikoispakkausmateriaaleissa. Liiketoimintojen onnistunut kaupallistaminen ja kasvattaminen merkittävän kokoisiksi on tärkeää. Suojaamme immateriaalioikeuksiamme. Liiketoimintaportfolion kehittäminen parantaa kannattavuutta ja arvoa Kestävän kehityksen mukaisten ja korkeiden marginaalien kasvuliiketoimintojen osuuden kasvattaminen parantaa kannattavuuttamme pitkällä aikavälillä ja nostaa osakkeen arvoa. UPM:n kasvavat liiketoiminnot ovat keskimäärin yli kolme kertaa kannattavammat verrattuna elinkaaren kypsässä vaiheessa olevaan graafisten papereiden liiketoimintaan. Toimialan johtava tase Toimialamme johtava tase auttaa vähentämään riskejä ja luo edellytykset kasvuhankkeidemme toteuttamiseen myös epävarmoina aikoina, kuten pandemiavuosina 2020–2022. Houkutteleva osinko Pyrimme maksamaan houkuttelevaa osinkoa. Tuloskasvu mahdollistaa osingon kasvattamisen pitkällä aikavälillä. Osinkopolitiikkamme mukaan tavoitteena on osinko, joka on 30–40 % vuotuisesta liiketoiminnan rahavirrasta per osake.

LUOMME OMISTAJA-ARVOA

Vastuullisempien vaihtoehtojen tarjonta lisää tuotteidemme kysyntää ja sijoittajien mielenkiintoa. Tulevina vuosina tavoitteemme on kasvattaa merkittävästi yhtiön tulosta ja arvostusta samalla, kun tarjoamme omistajillemme houkuttelevaa osinkoa.

+9,8 % Osakkeen hinta 2021 1,30 Osinkoehdotus euroa osakkeelta

Rahavirtapohjainen osinko

Yritysarvo ja osingot

1,4 euroa per osake

milj. euroa

70 %

OSAKKEEN KEHITYS JA ARVOSTUSKERTOIMET 5 VUODEN AJANJAKSOLLA 2021 2020

25 000

2019 30,91

2018 22,15

2017 25,91

1,2

60

20 000

Osakekurssi kauden lopussa, euroa

33,46

30,47

1,0

50

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos, euroa

2,22

1,37 1,30 1,89 29,0 1,74 11,3 4,3

2,07 1,30 3,46

2,24 1,30 2,49

1,88 1,15 2,74

15 000

Osakekohtainen osinko, euroa

1,30* )

0,8

40

Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta, euroa

2,34

0,6

30

10 000

Efektiivinen osinkotuotto, %

3,9

4,2

5,9 7,9

4,4

0,4

P/E-luku

13,9 1,65 10,2

15,5 1,64

14,2 1,60

20

5 000

1,21

P/BV-luku 1)

0,2

10

Vastuullisten sijoittajien osuus kaikista institutionaalisista osakkeenomistajista 47 %

EV/EBITDA-luku 2 )

8,7

6,3

8,6

0

0

0

Osakekannan markkina-arvo, milj. euroa

17 845

16 250

16 485

11 813

13 818

17

18

19

20

21

20 21 16 17 18 19 14 15 12 13

*) 2021: Hallituksen esitys 1) P/BV-luku = Osakekurssi 31.12./osakekohtainen oma pääoma 2) EV/EBITDA-luku = (markkina-arvo + nettovelat)/EBITDA

Nettovelat Osakkeiden markkina-arvo Kumulatiivinen osinko

% liiketoiminnan rahavirrasta per osake 2021: Hallituksen ehdotus

18

19

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online