UPM Vuosikertomus 2021

HALLINNOINTI

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

HALLITUS

Jäsen vuodesta 2020 •Tarkastusvaliokunnan ja palkitsemis valiokunnan jäsen •Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista •S. 1967, Ison-Britannian kansalainen •MBA, tohtori ja maisteri (pintakemia / kiinteän olomuodon fysiikka) •UPM:n osakkeita 8 213 Jäsen vuodesta 2021 •Tarkastusvaliokunnan jäsen •Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista •S. 1958, Suomen kansalainen •VTM •UPM:n osakkeita 1 405 Jäsen vuodesta 2015 •Palkitsemisvaliokunnan jäsen •Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista •S. 1969, Suomen kansalainen •KTM •UPM:n osakkeita 12 719 varapuheenjohtaja vuodesta 2005 •Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan jäsen •Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista •S. 1950, Suomen kansalainen •Dipl. ekon. •UPM:n osakkeita 316 462 Puheenjohtaja •Puheenjohtaja ja jäsen vuodesta 2008 •Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan puheenjohtaja •Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista •S. 1952, Suomen kansalainen •Kauppat. tri •UPM:n osakkeita 270 700 Varapuheenjohtaja •Jäsen vuodesta 2002,

Sampo Oyj:n konsernijohtaja 2001–2009. Mandatum Pankki Oyj:n hallituksen puheenjohtaja 1998–2000, Mandatum & Co Oy:n toimitusjohtaja ja hallituksen varapuheenjohtaja 1992–1997. Suomen Yhdyspankin varatoimitusjohtaja ja johtokunnan jäsen 1989–1992. Sampo Oyj:n hallituksen puheenjohtaja. Elinkeinoelämän Valtuuskunta EVA:n ja Elinkeinoelämän tutkimuslaitos ETLA:n hallituksen jäsen. Mannerheim-säätiön hallituksen jäsen.

Finanssiala ry:n toimitusjohtaja vuodesta 2009. Euroopan parlamentin ja parlamentin usean eri valiokunnan jäsen 1999–2008, Suomen valtuuskunnan vetäjä Euroopan parlamentin EPP-ED-ryhmässä 2004–2008. Kokoomuksen eduskuntaryhmän lainopillinen neuvonantaja 1997–1999. Gofore Oyj:n hallituksen jäsen. SOS-Lapsikyläsäätiön hallituksen puheenjohtaja. Vakuutus- ja rahoitusneuvonnan hallituksen jäsen. Helsingin Diakonissalaitoksen säätiön ja Helsingin kauppakorkeakoulun tukisäätiön hallintoneuvostojen jäsen. Euroopan Pankkiyhdistyksen (EBF) työvaliokunnan jäsen.

Jäsen vuodesta 2013 •Nimitys- ja hallinnointivaliokunnan jäsen •Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista •S. 1975, Suomen kansalainen •OTK •UPM:n osakkeita 22 604

Björn Wahlroos

Piia-Noora Kauppi

Jäsen vuodesta 2018 •Tarkastusvaliokunnan jäsen •Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista •S. 1958, Hollannin kansalainen •Oikeustieteen maisteri, MBA •UPM:n osakkeita 8 163

Oy Karl Fazer Ab:n toimitusjohtaja 2002–2007. Sanitec Oyj:n toimitusjohtaja 2000–2002. Ennen tätä yli 20 vuotta johtotehtäviä Finnpapissa ja UPM konsernissa.

Utrechtin yliopiston johtokunnan puheenjohtaja 2013–2017. AkzoNobel NV:n johtoryhmän jäsen vastuualueenaan henkilöstöasiat ja organisaation kehittäminen 2011–2013. Tata Steel Europen (aiemmin Corus Group Plc.) Strip Products -divisioonan johtaja ja johtoryhmän jäsen 2007–2010. Toimitusjohtajuuksia Corus Group Plc:ssä 2000–2007, viimeisimpänä Corus-konsernin Strip Products -liiketoiminnan johtaja ja Corus Nederland BV:n toimitusjohtaja. Eri tehtävissä Hoogovens Group NV:ssä 1982–1999, viimeisimpänä Hoogovens Packaging Steel -liiketoiminnan toimitusjohtaja. SHV Holdings NV:n, Solvay SA:n, Novolipetsk Steel PJSC:n ja Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V:n (KLM) hallitusten jäsen.

Berndt Brunow

Marjan Oudeman

Jäsen vuodesta 2020 •Palkitsemisvaliokunnan jäsen •Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista •S. 1970, Sveitsin kansalainen •Diplomi-insinööri •UPM:n osakkeita 20 413

Pöyry Oyj:n toimitusjohtaja 2015–2019, viimeisimpänä ÅF Pöyry AB:n liikkeenjohdon konsultointi -divisioonan johtaja vuoteen 2019 asti, erilaisia johtotehtäviä Siemens-yhtiöissä Sveitsissä, Kiinassa, Hongkongissa ja Qatarissa 2001–2015, viimeisimpänä Siemens Building Technologies Europe -divisioonan toimitusjohtaja, Electrowatt Engineering Ltd.:n suunnitteluosaston johtaja ja projektipäällikkö 1996–2000. Stantec Inc:n hallituksen jäsen.

KONE Oyj:n toimitusjohtaja vuodesta 2014 ja KONE Oyj:n talousjohtaja ja johtokunnan jäsen 2009–2014. Työskennellyt aiemmin Goldman Sachs Internationalilla 1998–2009, viimeksi investointipankkitoiminnasta vastaavana johtajana. Ennen tätä eri tehtävissä investointipankki UBS Limitedillä 1994–1998. International Institute for Management Developmentin (IMD, Sveitsi) hallituksen jäsen ja jäsen European Round Table for Industry (ERT) -ryhmässä.

Henrik Ehrnrooth

Martin à Porta

Puma Energy Ltd.:n toimitusjohtaja ja toimivaan johtoon kuuluva hallituksen jäsen 2019–2021. Severn Trent plc:n toimivaan johtoon kuuluva hallituksen jäsen ja vesi- ja jätepalveluista vastaava johtaja 2015–2018, UK National Gridin kaasunjakeluverkostojen toimitusjohtaja 2013–2015, Shell International Ltd:n globaalista jälleenmyyntiverkostosta vastaava johtaja 2010–2013, Shell International Ltd:n downstream-strategiasta ja konsul toinnista vastaava johtaja 2007–2010, Toimitusjohtaja, Shell Kiina/Hongkong 2004– 2007 ja Shell Gas Ltd. 2001–2004, Shell International Ltd:n palveluksessa globaalin tuotekehityksen, myynnin ja markkinoinnin tehtävissä 1992–2001. Seplat Energy plc:n ja Newmont Corporationin hallituksen jäsen. Oxford Sciences Enterprises -hankkeiden neuvonantaja, Creative Destrucion Labin ilmastotyön mentori, maailman talousfoorumin (WEF) erityisasiantuntija tukien energiankehityksen nopeuttamista kehittyvillä markkinoilla. Kreikan ja Albanian Suomen suurlähettiläs vuodesta 2020. Työ- ja elinkeinoministeriön kansliapäällikkö 2015–2020. Kiinan ja Mongolian Suomen suurlähettiläs 2013–2015. Japanin Suomen suurlähettiläs 2009–2013. Euroopan jälleenrakennus- ja kehityspankki EBRD:n johtokunnan jäsen, Iso-Britannia 2007– 2009. Apulaisosastopäällikkö, ulkoministeriö 2003–2006. Ryhmäpäällikkö, kauppa- ja teollisuusministeriö 1998–2003. Teollisuusneuvos (teollisuus, energia, kauppa), Suomen OECD:n edustusto, Ranska 1995–1998. Kaupallinen neuvos, ylitarkastaja ja kaupallinen sihteeri, kauppa- ja teollisuusministeriö 1987–1995.

Jäsen vuodesta 2012 •Tarkastusvaliokunnan jäsen •Riippumaton yhtiöstä ja merkittävistä osakkeenomistajista •S, 1960, Norjan kansalainen •MBA (Harvard) •BA (liiketaloustiede) •UPM:n osakkeita 24 518

Strømstangen AS:n hallituksen puheenjohtaja vuodesta 2009. Eurooppalaisen pääomasijoitusyhtiö IK Investment Partnersin hallituksen varapuheenjohtaja ja perustaja 1989–2009. Osakas, Yritysrahoitus, Goldman, Sachs & Co. 1987– 1989. DNB Bank ASA:n ja Civita AS:n hallitusten jäsen. Voxtra AS:n ja Voxtra säätiön hallitusten puheenjohtaja.

Emma FitzGerald

Kim Wahl

Jari Gustafsson

112

113

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online