UPM Vuosikertomus 2021

SISÄLTÖ

VAIKUTAMME KESTÄVILLÄ VALINNOILLA VAATIVASSA PAKKAAMISESSA

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

4

20

36

Ruokapakkausten globaali kysyntä oli 305 miljardia US-dollaria vuonna 2019, ja Statista arvioi sen kas vavan 465 miljardiin dollariin vuonna 2027. Ruoka pakkausten turvallisuus koetaan entistä tärkeämmäksi. Samanaikaisesti kuluttajakäyttäytyminen on muuttunut noutoruokiin ja kotiinkuljetuksiin ravintoloista tai vähittäis kaupasta. Luomme positiivisia vaikutuksia valmistamalla turvallisia, uusiutuvia ja kierrätettäviä pakkausmateriaa leja moniin käyttötarkoituksiin.

UPM FIBRES

38

BIOFORE-STRATEGIA

22

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

6

UPM ENERGY

44

KASVUN KEIHÄÄNKÄRJET

24

TÄMÄ ON UPM

8

UPM RAFLATAC

46

TULOSTEN VARMISTAMINEN

26

MATERIAALIEN MAAILMA

10

UPM SPECIALTY PAPERS

48

INNOVAATIOITA TULEVAISUUTEEN​

28

KESTÄVÄT VALINNAT

12

Lue lisää myönteisistä vaikutuksistamme verkkosivuiltamme

UPM COMMUNICATION PAPERS

50

ARVOA VASTUULLISUUDESTA

30

AVAINLUVUT

14

UPM PLYWOOD

52

2030-VASTUULLISUUSTAVOITTEET

32

TAPAHTUMIA JA TUNNUSTUKSIA

16

UPM BIOFUELS

54

RISKIT JA MAHDOLLISUUDET

34

LUOMME OMISTAJA-ARVOA

18

UPM BIOCHEMICALS

56

UPM BIOMEDICALS

58

UPM BIOCOMPOSITES

59

NÄIN TOTEUTAMME STRATEGIAAMME

60

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

118

100

62

HALLITUKSEN TOIMINTAKERTOMUS

120

LUOMME ARVOA YHDESSÄ 64 VASTUULLISEN LIIKETOIMINTAMME PERUSTA 76 TOIMINTAA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI 88 VAIKUTUKSEMME 98 YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN

KASVUN MAHDOLLISTAMINEN

102

TILINPÄÄTÖS

151

PALKITSEMINEN

109

TILINTARKASTUSKERTOMUS

221

HALLITUS​

112

MUU TALOUDELLINEN TIETO

225

JOHTAJISTO 114 VARMENNUSRAPORTTI VASTUULLISUUDESTA 116

Tästä raportista Tämä vuosikertomus kertoo kattavasti toiminnastamme vuonna 2021. Kaikki olennaiset tiedot on integroitu tähän yhteen, kolmannen osapuolen varmentamaan kokonaisuuteen. Verkossa on lisäksi Ladattava PDF-versio (www.upm.fi), Selvitys hallinto- ja ohjausjärjestelmästä 2021, Palkitsemisraportti 2021, Taloudelliset tiedot 2021 XBRL-muodossa, UPM GRI Content Index 2021 (englanniksi), SASB content index 2021 (eng), UPM material balance 2021 (eng), UPM carbon inventory 2021 (eng). Interaktiivinen analyysityökalu talouden ja vastuullisuuden tunnusluvuille. Lisää vastuullisuudesta www.upm.fi/vastuullisuus

2

3

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online