UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Johdannaisten käyvät nettoarvot

Johdannaisten nimellismäärien aikaprofiili 2021

Alle 1 vuosi

1-5 vuotta Yli 5 vuotta

Yhteensä

Positiiviset käyvät arvot

Negatiiviset käyvät arvot

Positiiviset käyvät arvot

Negatiiviset käyvät arvot

MILJ. EUROA

2021

Nettoarvot

Nettoarvot

Valuuttariski Valuuttatermiinisopimukset Rahavirran suojaukset

MILJ. EUROA

2021

2020

Valuuttariski Valuuttatermiinisopimukset Rahavirran suojaukset

2 196

90

— — —

2 286

Nettosijoitusten suojaukset Suojauslaskennan ulkopuolella Valuutanvaihtosopimukset Suojauslaskennan ulkopuolella

392 864

392 872

21

-53 -27 -13

-31 -25

83 12 29

-26

57 11

8

Nettosijoitusten suojaukset Suojauslaskennan ulkopuolella Valuutanvaihtosopimukset Suojauslaskennan ulkopuolella

2

-1

11

-2

-27

2

161

161

Korkoriski Koronvaihtosopimukset Käyvän arvon suojaukset Valuutanvaihtosopimukset Käyvän arvon suojaukset

-4

-4

1

1

Valuuttariskiltä suojaavat johdannaiset

33

-97

-63

125

-54

71

1 081

1 081

Korkoriski Koronvaihtosopimukset Käyvän arvon suojaukset

161

161

86

-23

63

113

— —

113

Korkofutuurisopimukset Suojauslaskennan ulkopuolella

Suojauslaskennan ulkopuolella

2

2

2

2

2 190

89

2 280

Valuutanvaihtosopimukset Käyvän arvon suojaukset

Hyödykkeiden hintariski Sähkön myynti Rahavirran suojaukset

40

— —

40

44

— — —

44

Suojauslaskennan ulkopuolella

612

335

— —

947

Korkoriskiltä suojaavat johdannaiset

128

-23

105

159

159

Suojauslaskennan ulkopuolella

2

2

Hyödykkeiden hintariski Sähkön myynti Rahavirran suojaukset Sähkön osto Rahavirran suojaukset

Sähkön osto Rahavirran suojaukset

397

108

505

-6

-6

1

-1

Muut hyödykkeet Suojauslaskennan ulkopuolella

54

54

1

1

-1

Muut hyödykkeet Suojauslaskennan ulkopuolella

Johdannaisten nimellismäärien aikaprofiili 2020

Alle 1 vuosi

1-5 vuotta Yli 5 vuotta

Yhteensä

-3 -9

-2 -8

1 2

— —

MILJ. EUROA

2020

Hyödykkeiden hintariskiltä suojaavat johdannaiset

1

-2

Valuuttariski Valuuttatermiinisopimukset Rahavirran suojaukset

Yhteensä

162

-128

34

286

-56

230

2 004

441

— — —

2 445

Rahoitusjohdannaisia ei ole netotettu konsernitilinpäätöksessä. Kaikkia rahoitusjohdannaisia koskee ISDA tai vastaava yleinen netotusjärjestely.

Nettosijoitusten suojaukset Suojauslaskennan ulkopuolella Valuuttaoptiosopimukset Suojauslaskennan ulkopuolella Valuutanvaihtosopimukset Suojauslaskennan ulkopuolella

228

228

1 318

1

1 319

Johdannaisten nimellisarvot

Johdannaisten käyvät nettoarvot vastapuolittain

20

20

MILJ. EUROA

2021 2 280 1 081 3 550

2020 2 391 1 056 3 992

POSITIIVISET KÄYVÄT ARVOT

NEGATIIVISET KÄYVÄT ARVOT

166

166

KÄYVÄT NETTOARVOT

Korkofutuurisopimukset Koronvaihtosopimukset Valuuttatermiinisopimukset Valuuttaoptiosopimukset Valuutanvaihtosopimukset Hyödykejohdannaissopimukset

Korkoriski Koronvaihtosopimukset Käyvän arvon suojaukset

MILJ. EUROA

124 241

-90 -11

34

2021 2020

230

— —

— —

1 056

1 056

20

Suojauslaskennan ulkopuolella

161

166 791

Valuutanvaihtosopimukset Käyvän arvon suojaukset

1 508

166

166

Korkofutuurisopimukset Suojauslaskennan ulkopuolella

Johdannaissopimusten rahoitusvakuudet olivat 292 miljoonaa euroa, josta 291 miljoonaa euroa liittyy hyödykesopimuksiin ja 1 miljoonaa euroa korkofutuurisopimuksiin.

2 391

2 391

Hyödykkeiden hintariski Sähkön myynti Rahavirran suojaukset

274

204

— —

478

Suojauslaskennan ulkopuolella

6

6

Sähkön osto Rahavirran suojaukset

145

138

283

Muut hyödykkeet Suojauslaskennan ulkopuolella

24

24

Valuutanvaihtosopimusten nimellisarvot sisältyvät sekä valuutta- että korkoriskeihin.

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 200

200

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

201

201

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online