UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

8. Konsernin rakenne 8.1 Liiketoimintojen hankinnat ja luovutukset Vuonna 2021 UPM on lopettanut pysyvästi tuotannon Shottonin sanomalehtipaperitehtaalla Pohjois-Walesissa, Isossa-Britanniassa. Tehdasalue ja kaikki siihen liittyvä omaisuus on myyty Eren Paper Ltd:lle, joka on Modern Karton Sanayi Ve Ticaret A. Ş :n tytäryhtiö ja turkkilaisen teollisuuskonsernin Eren Holdingin (“Eren”) kartonki- ja aaltopahviyhtiö, päättäen toukokuussa 2021 ilmoitetun myynnin. UPM teki myös useita arvoltaan vähäisiä muun laajan tuloksen kautta käypään arvoon kirjattavien osakkeiden myyntejä. Vuonna 2020 UPM myi 50 % omistusosuutensa Kainuun Voiman yhteisestä toiminnosta. Lisäksi UPM teki arvoltaan vähäisen myynnin 6,1 % osuudestaan BSW Timber Ltd -yhtiössä, joka on käsitelty oman pääoman kautta käypään arvoon kirjattavana sijoituksena. Vuonna 2021, UPM hankki 20,23 % lisäosuuden yhteisestä toiminnosta Alholmens Kraftista, kasvattaen UPM:n omistusosuuden 29,77 %:a 50,00 %:iin. UPM myös teki arvoltaan vähäisen sijoituksen InfraLeuna GmbH:aan, joka käsitellään muun laajan tuloksen kautta käypään arvoon kirjattavana sijoituksena. Vuonna 2020 UPM hankki 1,89 % lisäosuuden yhteisestä toiminnosta Alholmens Kraftista, kasvattaen UPM:n omistusosuuden 27,88 %:a 29,77 %:iin. Shotton Mill Ltd:n myyntivoiton täsmäytyslaskelma ja rahavirtavaikutus MILJ. EUROA 2021 Myyntivoiton täsmäytyslaskelma Rahana saatu vastike 160 Myöhemmin saatava vastike 3 Myydyt nettovarat -25 Transaktio- ja muut kulut, netto -3 Myyntivoitto 133

OMISTUSOSUUS % 2020

TYTÄRYRITYS

REKISTERÖINTIMAA OMISTUSOSUUS % 2021

Steyrermühl Sägewerksgesellschaft m.b.H. Nfg KG

AT UY UY

100,00

100,00

Liiketoimet määräysvallattomien omistajien kanssa Vuonna 2021 UPM teki arvoltaan vähäisen 24 %:in lisäosuuden hankinnan tytäryhtiöstään Jyväs-Helmi Oy:stä määräysvallattomalta omistajalta. Vuonna 2020 määräysvallattomien omistajien osuuksissa ei ollut muutoksia.

Tebetur S.A.

91,00 91,00

91,00 91,00

Tile Forestal S.A.

UPM (China) Co., Ltd UPM (Vietnam) Ltd UPM Asia Pacific Pte. Ltd UPM Biochemicals GmbH

CN VN SG

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 91,00

DE UY

Tilinpäätöksen laatimisperiaatteet

UPM Biofuels S.A.

UPM Communication Papers Oy

FI FI

UPM yhdistelee hankitut yhtiöt konsernitilinpäätökseen hankintamenetelmällä alkaen hankinta-ajankohdasta, jolloin se saa määräysvallan. Luovutettu vastike määritetään siten, että se on luovutettujen varojen, syntyneiden velkojen ja liikkeeseen laskettujen oman pääoman ehtoisten instrumenttien käypä arvo sekä ehdollisen vastikkeen käypä arvo. Hankintaan liittyvät transaktiomenot kirjataan kuluiksi toteutuessaan. Yksilöitävissä olevat hankitut varat ja vastattaviksi otetut velat ja ehdolliset velat arvostetaan hankinta-ajankohdan käypiin arvoihin. Määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa arvostetaan joko käypään arvoon tai määräysvallattomien omistajien suhteellisena osuutena hankinnan kohteen nettovarallisuudesta. Määrä, jolla luovutettu vastike, määräysvallattomien omistajien osuus hankinnan kohteessa ja aiemmin omistetun osuuden käypä arvo ylittävät hankitun tytäryrityksen yksilöitävissä olevan nettovarallisuuden, kirjataan liikearvoksi. Sellaisten tytäryritysten, joissa on määräysvallattomia omistajia, varat, velat, tuotot ja kulut yhdistellään konsernitilinpäätökseen rivi riviltä. Se osuus tilikauden voitosta sekä kertyneestä omasta pääomasta, joka kuuluu määräysvallattomille omistajille, esitetään erikseen konsernin tuloslaskelmassa ja taseessa.

UPM Energy Oy UPM France S.A.S. UPM Fray Bentos S.A.

FR

UY DE

UPM GmbH

UPM OÜ

EE

UPM Plywood Oy UPM Pulp Sales Oy

FI FI

UPM Raflatac (China) Co., Ltd. UPM Raflatac (S) Pte Ltd UPM Raflatac (UK) Limited UPM Raflatac Chile SpA UPM Raflatac Co., Ltd UPM Raflatac Iberica S.A.

CN SG GB CL TH ES US MX NZ

UPM Raflatac Inc.

UPM Raflatac Mexico S.A. de C.V.

UPM Raflatac NZ Limited UPM Raflatac Oy UPM Raflatac Pty Ltd UPM Raflatac s.r.l. UPM Raflatac SAS UPM Raflatac Sdn. Bhd.

FI

AU AR

FR

MY ZA

160

Rahana saatu vastike

UPM Raflatac South Africa (Pty) Ltd

-2

Rahavarat myydyssä yhtiössä

UPM Raflatac Sp. z o.o.

PL

Rahavirtavaikutus

157

UPM S.A.

UY DE

UPM Sales GmbH

8.2 Tärkeimmät tytäryritykset ja yhteiset toiminnot

UPM Sales Oy

FI FI FI

UPM Specialty Papers Oy

UPM Sähkönsiirto Oy

OMISTUSOSUUS % 2020

TYTÄRYRITYS

REKISTERÖINTIMAA OMISTUSOSUUS % 2021

UPM-Kymmene (Korea) Ltd UPM-Kymmene (UK) Ltd UPM-Kymmene Austria GmbH

KO GB AT US IN

Blandin Paper Company

US UY UY UY DE UA DE DE DE RU RU

100,00

100,00

Blanvira S.A. Cuecar S.A.

91,00 91,00

91,00 91,00

UPM-Kymmene Inc.

Forestal Oriental S.A.

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00 100,00

UPM-Kymmene India Private Limited

Gebrüder Lang GmbH Papierfabrik

UPM-Kymmene Japan K.K.

JP

LLC UPM Ukraine

UPM-Kymmene Kagit Urunleri Sanayi ve Ticaret Ltd. Sti.

TR EE ES

Nordland Papier GmbH

UPM-Kymmene Otepää OÜ

NorService GmbH

UPM-Kymmene S.A.

nortrans Speditionsgesellschaft mbH

UPM-Kymmene Seven Seas Oy

FI

OOO UPM-Kymmene

UPM-Kymmene Sp. z o.o.

PL

OOO UPM-Kymmene Chudovo PT UPM Raflatac Indonesia

UPM-Kymmene S.r.l.

IT

ID

Werla Insurance Company Ltd

MT

Rhein Papier GmbH

DE

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021 UPM VUOSIKERTOMUS 2021 204

204

UPM:N TALOUDELLISET TIEDOT 2021

205

205

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online