UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Taloudellista tietoa 2012–2021

Liikevaihto ja henkilöstö

Vertailukelpoinen EBITDA

Vapaa rahavirta

Vertailukelpoinen liikevoitto

Liiketoiminnan rahavirta

Investoinnit ilman yritys- ja osakehankintoja

milj. euroa

%

henkilöstö

euroa

%

milj. euroa

milj. euroa

1 500 milj. euroa

milj. euroa

milj. euroa

20

2 000

2 000

2 000

12 000

25 000

15

4

1 500

1 200

1 200

15

1 500

1 500

1 500

10 000

20 000

12

3

900

900

10

1 000

1 000

1 000

8 000

15 000

9

2

600

600

5

500

500

500

6 000

10 000

6

1

300

300

0

0

0

0

0

4 000

5 000

0

0

0

20 21 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 12 13 14 15 16 17 18 19

Vertailukelpoinen EBITDA % liikevaihdosta

Liiketoiminnan rahavirta Osakekohtainen liiketoiminnan rahavirta

Vertailukelpoinen liikevoitto Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät % liikevaihdosta

Liikevaihto Henkilöstö

Oma pääoma ja vertailukelpoinen oman pääoman tuotto

Nettovelka ja nettovelka/EBITDA

Osakekohtainen osinko

Sijoitettu pääoma ja vertailukelpoinen sijoitetun pääoman tuotto

Vertailukelpoinen voitto ennen veroja

Vertailukelpoinen osakekohtainen tulos

%

%

%

%

milj. euroa

milj. euroa

milj. euroa

milj. euroa

euroa

euroa

4 000

11 000

14 000

15

4

2 000

3,0

15

70

15

1,5

60

13 000

2,5

10 000

1,2

12

12

3 000

3

1 500

12

50

12 000

2,0

9 000

0,9

9

9

40

2 000

11 000

2

1 000

1,5

9

30

8 000

0,6

6

6

10 000

1,0

20

1 000

1

500

6

7 000

0,3

3

3

9 000

0,5

10

6 000

0

0,0

8 000

0

0

0

0

0,0

0

0

20 21 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 12 13 14 15 16 17 18 19

12 13 14 15 16 17

20 21

20 21 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 12 13 14 15 16 17 18 19

18 19

Oma pääoma Vertailukelpoinen ROE

Osakekohtainen osinko (2021: ehdotus) Osinko liiketoiminnan rahavirrasta

Sijoitettu pääoma Vertailukelpoinen ROCE

Nettovelka Nettovelka/EBITDA

Vertailukelpoinen voitto ennen veroja Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät % liikevaihdosta

Vertailukelpoinen EPS Vertailukelpoisuuteen vaikuttavat erät

Vuonna 2016 UPM nimesi uudelleen aiemmin käyttämänsä ”ilman kertaluonteisia eriä“ ei-IFRS-tunnuslukuna ”vertailukelpoinen“ tunnusluvuilla. Vuosien 2014 ja 2015 tunnusluvut on oikaistu vastaavasti.

228

229

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online