UPM Vuosikertomus 2021

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

VASTUULLISUUS

HALLINNOINTI

Lisätietoja vastuullisuudesta

UPM:n henkilöstö alueittain

Puun toimitukset UPM:n tehtaille

Miesten ja naisten palkkojen suhde, painotettu peruspalkka 2021 %

UPM:n kaatopaikkajätteen ja ilman energian hyödyntämistä poltetun jätteen määrä tuotetonnia kohti BD kg/t

UPM:n kemiallinen hapen kulutus (COD) tuotetonnia kohti

Puun hankinta UPM:n tehtaille 2021

henkilöä

1 000 m 3

UPM:n metsät 14 % Yksityiset metsän omistajat 33 %

kg/t

Saksa Suomi

Viro Iso-Britannia Venäjä Yhdysvallat Itävalta Saksa Uruguay Suomi

Eurooppa

20

12

Muut yhtiöt 53 %

Ranska Venäjä Iso-Britannia Yhdysvallat Uruguay Puola Kiina

Aasia

15

9

Yhdysvallat

10

6

Muu maailma

5

3

5 000

0

0

5 000

10 000

15 000

20 000

10 000

15 000

20 000

0

20 40 60 80 100 120

0

0

20 21 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 12 13 14 15 16 17 18 19

2019 2020 2021

2019 2020 2021

Suhdeluku on laskettu vertaamalla miesten ja naisten painotettuja keskimääräisiä peruspalkkoja tehtäväluoki tukseltaan samantasoisissa tehtävissä toimihenkilömää rältään suurimmissa maissa. Nämä maat kattavat 91 % UPM:n toimihenkilöiden kokonaislukumäärästä.

Sellutonnia kohti Paperitonnia kohti

Sellutonnia kohti Paperitonnia kohti

Poissaolot

Henkilöstön palvelusvuodet UPM:n palveluksessa vuoden

Ympäristöpoikkeamat UPM:n tuotantolaitoksilla

UPM:n henkilöstön ikäjakauma 2021

UPM:n happamoittavat savukaasut

Sähkön hankinta

%

ikä

1 000 t

lukumäärä

TWh

4

50

15

20

>=65 61 - 64 56 - 60 51 - 55 46 - 50 41 - 45 36 - 40 31 - 35 26 - 30 21 - 25 <=20

<1

1–5

40

16

3

6–10

10

30

12

11–15

2

16–20

20

8

5

21–30

1

4

10

>30

0

0

0

0

0

1 000

2 000

3 000

4 000

5 000

0 500 1 000 1 500 2 000 2 500 3 000

20 21 12 13 14 15 16 17 18 19

14 15 16 17 18 19

20 21

20 21 12 13 14 15 16 17 18 19

20 21 12 13 14 15 16 17 18 19

Sairauspoissaolot Työtapaturmat

2019 2020 2021

SO 2 yhteensä NO X yhteensä

Markkinoilta hankittu sähkö Lämpövoima, osakkuudet Ydinvoima, osakkuudet Vesivoima, osakkuudet Vesivoima Lämmön ja sähkön yhteistuotanto

230

231

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online