UPM Vuosikertomus 2021

VASTUULLISUUS

UPM

BEYOND FOSSILS

STRATEGIA

LIIKETOIMINNOT

HALLINNOINTI

TALOUDELLISET TIEDOT 2021

VASTUULLINEN TAPAMME TOIMIA

LUOMME ARVOA YHDESSÄ Aktiivista sidosryhmätyötä

VAIKUTAMME KESTÄVILLÄ VALINNOILLA METSIEN HIILINIELUISSA

64

Mahdollistamme henkilöstömme paremman suorituksen Kehitämme osallistavaa ja monimuotoista työympäristöä

68

Fossiilisen energiankäytön jälkeen metsäkato on yksi suurimpia syitä lisääntyneisiin hiilidioksidipäästöihin. Istutamme 50 miljoonaa puuta vuo sittain. Hoidamme metsiämme kestävästi ja ylläpidämme niiden hyvin vointia ja kasvua, jolloin ne myös sitovat enemmän hiiltä. UPM:n Suo messa ja Uruguyassa sijaitsevien omien ja vuokrattujen metsien viideltä viime vuodelta laskettu hiilinielu on vastannut keskimäärin 3,8 miljoonaa tonnia hiilidioksidiekvivalenttia.

72 74

Vahvistamme turvallisuuskulttuuria

VASTUULLISEN LIIKETOIMINTAMME PERUSTA Vaatimustenmukainen toiminta 76 Arvonluonti tuottaa verotuloja 80 Vastuullinen hankinta 82 Kestävä metsänhoito 84 Kestävä tuotteen elinkaari 86

Lue lisää myönteisistä vaikutuksistamme verkkosivuiltamme

TOIMINTAA YMPÄRISTÖN HYVÄKSI Biokiertotalous Energiatehokkuus ja ilmastopäästöt

88 92 96

Vastuullinen veden käyttö

TOIMINTAMME VAIKUTUKSET YHTEISKUNTAAN JA YMPÄRISTÖÖN

98

62

63

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

UPM VUOSIKERTOMUS 2021

Made with FlippingBook - professional solution for displaying marketing and sales documents online